Ordning i registren!
När Eddie Johansson och Bertil Andersson såg det stora behovet av korrekta kundregister i företags-Sverige startade de IRIS. Idag hjälper de företag att hålla ordning i registren där informationen ändras i rasande fart.
Med tanke på den stora mängd företag som finns i landet, och det digra antalet register på dessa företag är det inte konstigt att det blir fel ibland. Men felen är många, och onödiga. Med rätt verktyg kan företag få välordnade och uppdaterade register som sparar mycket tid och besvär. Där kommer företaget IRIS in. Förkortningen står för Information och Registerservice i Sverige. Ägarna är Bertil Andersson, vd som arbetar med kundkontakter och försäljning, samt Eddie Johansson. Eddie är ansvarig för framtagning av tjänster och för produktionen.
 
Båda drev tidigare egna konsultföretag, men startade IRIS när de såg företagens behov av bättre kvalitet i sina kund- och leverantörsregister.
– Det är en onödig situation eftersom vi har en så bra information från myndigheterna vars uppdrag är att föra register över svenska företag och privatpersoner, säger Bertil Andersson.
Uppgifterna är i allra högsta grad en färskvara. I Sverige finns ungefär 1 200 000 företag vars namn, telefonnummer, adresser etcetera hela tiden förändras.
 
IRIS identifierar företagen – detta är a och o för att de exempelvis ska kunna göra bra analyser av sitt kundunderlag. Kunden kan sedan summera sina affärer för att få korrekta siffror över storleken på engagemang med sina olika kunder. Dessa kan sedan delas upp i olika branscher och så vidare.
– Identifiering av företagen skapar en intern rationalitet som gör att man kan ta emot uppdateringar utifrån, berättar Eddie Johansson.
Detta öppnar dörren för att samköra företagets information med extern information. IRIS erbjuder ett digert urval av varor och tjänster som alla syftar till att städa upp i kund- och leverantörsregistren. Det går bra att höra av sig för en kostnadsfri ”hälsoprövning”, och Bertil Andersson fastslår:
– Vi kan ta jobben på kundens villkor.

Information & Registerservice

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-7169003
Fax: 08-7160842


Email:
bertil.andersson@registerservice.se

Hemsida:
www.registerservice.se

Adress:
Information & Registerservice
Illervägen 9
13150 Saltsjö-Duvnäs

| 13 SENASTE FÖRETAGEN